IVETA

BENKO

O mne

Moje meno je Iveta Benko a pracujem v ambulancii klinickej psychológie v Trnave a zároveň sa venujem svojej súkromnej praxi v Piešťanoch.

Už počas štúdia psychológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre som sa zaujímala o psychoterapiu a klinickú psychológiu a svoj záujem som prehĺbila vzdelávaním v Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA) v ČR, kde som absolvovala akreditovaný psychoterapeutický výcvik- momentálne sa nachádzam v jeho poslednej supervíznej časti.

Hneď po ukončení štúdia som pracovala na psychiatrickom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Bojniciach, kde som sa začala viac zaujímať o psychodiagnostiku a psychoterapiu ľudí trpiacich psychickými ochoreniami. Následne som prešla do ambulantnej sféry, najprv v Nitre a potom v Trnave, kde pôsobím dodnes.

Absolvovala som špecializačné štúdium klinickej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave a aktuálne som zaradená do certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

Svoje vzdelanie kontinuálne prehlbujem účasťou na rôznych odborných seminároch a konferenciách. Od roku 2015 pôsobím ako tajomníčka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a od roku 2017 aj ako členka Výboru SPS.

V mojej práci sú pre mňa dôležité hodnoty ako ľudskosť, dôvernosť, odbornosť a individuálny prístup. Vo svoje praxi pracujem s dospelými (jednotlivcami), deťom, párom a rodinám sa nevenujem, ale môžem Vám odporučiť svojich kolegov.

2022 - súčasnosť

Zamestanie

Súkromná psychologická prax, Piešťany

2022 - súčasnosť

2022 - súčasnosť

Akreditované výcviky a kurzy

Rorschachova metóda- Exnerovský komprehenzívny systém

2022 - súčasnosť

2022 - súčasnosť

Akreditované výcviky a kurzy

Kurz WAIS III- Weschlerova inteligenční škála pro dospělé
2022 - súčasnosť

2021 - súčasnosť

Vzdelanie

Certifikovaná pracovná činnosť – dopravná psychológia, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

2021 - súčasnosť

2018

Akreditované výcviky a kurzy

Autogénny tréning I. – základný stupeň

2018

2018

Akreditované výcviky a kurzy

Výklad snov v individuálnej a skupinovej psychoterapii

2018

2016 – súčasnosť

Zamestanie

Ambulancia klinickej psychológie, Trnava

2016 – súčasnosť

2015

Akreditované výcviky a kurzy

Hand test v klinické a poradenské praxi

2015

2015

Akreditované výcviky a kurzy

Neuropsychologické praktikum III.
2015

2015 – súčasnosť

Zamestanie

Tajomníčka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

2015 – súčasnosť

2014 - 2019

Vzdelanie

Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore-  klinická psychológia, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
2014 - 2019

2013 - 2014

Vzdelanie

Príprava na výkon práce v zdravotníctve, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
2013 - 2014

2013

Akreditované výcviky a kurzy

Lüscherova klinická diagnostika- test voľby farieb

2013

2012 - 2014

Zamestanie

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, psychiatrické oddelenie

2012 - 2014

2010 - súčasnosť

Akreditované výcviky a kurzy

Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii, Institut aplikované psychoanalýzy, Praha, Česká Republika
  • 2022- súčasnosť
Individuálna supervízia vlastnej psychoterapeutickej práce
  • 2015 – 2016
96 hodín supervízie vlastnej individuálnej psychoterapeutickej práce
  • 2012-2013
200 hodín základného teoretického vzdelania v psychoanalýze
  • 2010- 2014
500 hodín sebaskúsenosti v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii vrátane balintovských skupín a rôznych techník práce v skupine
2010 - súčasnosť

2007 - 2012

Vzdelanie

VŠ vzdelanie II. Stupňa – študijný program : psychológia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva  
2007 - 2012

Členstvo v odborných organizáciách:

  • Slovenská komora psychológov SKP
  • Slovenská psychoterapeutická spoločnosť SPS
  • Slovenská Spoločnosť pre Psychoanalytickú Psychoterapiu SSPAP